Urip iku


Urip iku wang sinawang. Punopo ingkang kito mandang sae, nggih sae. Menawi kito mandangipun olo, nggih mindak dados olo.

Sarem setunggal sendok ingkang diudak ing gelas alit bakal kraos asine. Ananging menawi sarem setunggal sendok wau disebar ing ember, mboten kraos asin. Rahasianipun nggih niku “Jembar ing pikir”. Adamel tentrem pikir, adamel ayem marang manah.

Terjemahan Bahasa Indonesia

Hidup itu tergantung cara kita memandang. Jika kita memandang hidup itu dengan baik, maka baik pula. Namun jika kita memandang hidup ini dengan buruk, maka hidup ini buruk juga.

Garam sesendok yang diaduk di segelas air akan terasa asinnya. Namun jika satu garam tadi diaduk di ember, maka tidak akan terasa asinnya. Rahasianya yaitu “ Berlapanglah dalam berfikir” Buatlah tentram di pikiran, buatlah nyaman di hati.

Ceracau sonten

Advertisements

18 thoughts on “Urip iku

Maturnuwun kagem panjenengan ^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s